18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 - Knelpuntdossiers VAPH en FJW (art. 23)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242787
essentie
De commissie erkenning knelpuntdossiers is pas met haar erkenningsvergaderingen kunnen starten rond juni 2009 waardoor de uitvoering van dit experiment later gestart is dan voorzien. In de praktijk betekent dit dat voor erkende dossiers de termijn waarop ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren