18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 - Diverse wijzigingen in decreten naar aanleiding van de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen - Wijzigingen in het decreet 07.05.2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (art. 25 - 26)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242790
essentie
Naar aanleiding van de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen wordt het decreet 07.05.2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen op enkele punten gewijzigd. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren