18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 - Uitvoering binnen perken begroting - Binnenlands Bestuur, Inburgering en Onroerend Erfgoed (art. 34)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242803
essentie

De besparingen op de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks en op het Vlaams Provinciefonds worden nader bepaald en afgebakend.

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren