18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Onderwijs - Mentorschap (art. 32)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242856
essentie
Als besparingsmaatregel worden aan de instellingen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs geen bijzondere omkaderingsmiddelen meer toegekend voor mentorschap, zijnde de ondersteuning van studenten/cursis ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren