18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Fiscaliteit - Selectiever maken van de Vlaamse forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen (art. 86 - 87)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242869
essentie
Het decreet 30.06.2006 voorziet sedert inkomstenjaar 2007 (aanslagjaar 2008) voor beroepsactieve inwoners van het Vlaamse Gewest een vermindering van de personenbelasting. In de huidige omstandigheden is het verstandig om deze vermindering van de personen ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren