04.09.2009 BVR wijz. de regelgeving betr. de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en wijz. BVR 01.09.2006 betr. de ambtshalve concordantie

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
242950
essentie
Dit besluit vernieuwt de inhoud van het deeltijds kunstonderwijs. Meer bepaald wijzigt het de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden voor de 'Beeldende kunst', voor 'Muziek', 'Woordkunst' en 'Dans'. De ambtshalve concordantie van dit onderwijs wordt ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren