23.12.2009 Programmawet - Diverse bepalingen - Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (art. 185-192)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
243188
essentie
Het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast kampt met een financieringstekort. Om dit tekort aan te vullen, voorziet deze wet een aanvullende bijdrage vanwege de kredietgevers alsook de toevoeging van nieuwe bijdrageplichtigen van andere sect ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren