30.12.2009 Wet houdende diverse bepalingen - Economie en telecommunicatie - Wijziging van de wet 30.06.1994 betr. het auteursrecht en de naburige rechten (art. 169-170)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
243251
essentie
Art. 22, par. 1, 4°bis, van de wet 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt gewijzigd. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de uitzondering, waarbij de integrale reproductie van muziekpartituren wordt beoogd, wordt afg ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren