18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Interlandelijke adoptie (art. 153)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
243335
essentie
Dit hoofdstuk voorziet in een decretale basis voor het verlenen van subsidies aan het Steunpunt Nazorg voor adoptie. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren