18.12.2009 MB tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
243752
essentie
De minimumeisen en de voorwaarden inzake comfort en gebruik van energie, water en materialen worden bepaald in de VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) criteria duurzaamheid. Deze VIPA criteria duurzaamheid worden per sec ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren