30.12.2009 KB toepassing van het KB 12.06.2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing voor militairen die naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken overgeplaatst worden

ondertekenaar
DE CREM Pieter - Min. van Landsverdediging,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
243998
essentie
De militairen die in het kader van het project elektronische identiteitskaart ter beschikking werden gesteld van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tussen 01.05.2005 en 01.11.2006 en die de hoedanigheid van Rijksambtenaar wensen te verkrijgen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren