04.12.2009 BVR wijz. het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
244008
essentie
Het statutaire personeelslid van de Vlaamse overheid dat wordt aangesteld voor facilitaire ondersteunende taken voor een Vlaams ministerieel kabinet, krijgt van de verantwoordelijke lijnmanager een verandering van dienstaanwijzing tot het einde van de fac ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren