10.12.2009 BVCGG houdende vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap opgenomen in de centra of diensten die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
244268
essentie
Dit besluit bepaalt de financiële bijdrage van de personen met een handicap opgenomen in of bijgestaan door de verblijfs- en dagcentra of diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren