18.01.2010 Wet wijz. art. 96 van de programmawet van 23.12.2009

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
244875
essentie
In de programmawet 23.12.2009 werd een vergissing begaan met betrekking tot de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen (betreffende de verzoening tussen het professionele leven en het privé-leven en de vrijste ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren