25.01.2010 Wet wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
245297
essentie
In haar arrest nr. 94/2008 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het discriminatoir was de aangestelde ex-BOB'ers te benoemen en de andere aangestelden binnen de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie (DGJ) zijnde nie ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren