28.04.2010 Wet houdende diverse bepalingen - Pensioenen en inkomensgarantie voor ouderen - Inkomensgarantie voor ouderen (art. 136 en 137)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
245483
essentie
Art. 13, par. 1, van de wet 22.03.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen wordt gewijzigd. Voortaan wordt de schatting van de bestaansmiddelen niet enkel gebaseerd op de aangifte van de aanvrager van de inkomensgarantie, maar ook op deze ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren