18.12.2009 Wet wijz. wet 08.03.2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

ondertekenaar
DAERDEN Michel - Min. van Pensioenen en Grote Steden,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
245504
essentie
Deze wet strekt ertoe de wet 08.03.2007 technisch bij te sturen, maar vooral operationeel te maken, aangezien de rechtsgrond ontbreekt op basis waarvan de Koning de samenstelling kan bepalen van de Federale Adviesraad voor Ouderen, het bureau dat belast i ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren