04.02.2010 Wet betr. de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten [ BIM - wet ]

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
DE CREM Pieter - Min. van Landsverdediging,
inforumnummer
245506
essentie
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kregen door de organieke wet 30.11.1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst een wettelijke basis om bepaalde methoden voor het verzamelen van gegevens aan te wenden. Gelet op de globaal toege ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren