26.02.2010 KB wijz. KB 17.02.2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
245574
essentie
Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. Voor de toepassing van het KB 17.02.2005 moet de schuldinvorderaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in een vergelijkbaar register dat toelaa ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren