28.04.2010 Wet houdende diverse bepalingen - Economie en telecommunicatie - Wijzigingen van de wet 15.05.2007 betr. de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (art. 40, 41, 42, 43 en 44)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
245625
essentie
Deze wijziging van de wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om, twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, een efficiënte toepassing van alle in de wet geboden opsporings- en vervolg ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren