26.02.2010 KB wijz. KB 25.04.2002 betr. de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
245676
essentie
Dit besluit wijzigt de regels en de voorwaarden voor de vaststelling van het aan de ziekenhuizen toegekende budget van financiële middelen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren