26.02.2010 BVR wijz. BVR 08.05.2009 betr. de erosiebestrijding

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
245797
essentie
Dit besluit vereenvoudigt de administratieve procedure voor het verlenen van subsidies voor de toepassing van kleinschalige erosiebestrijdingsinstrumenten en de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. De gemeenten kunnen voortaan het h ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren