26.02.2010 BVR houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
245798
essentie
Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de rekrutering, de opleiding, het onthaal en de verzekering van de vrijwilligers die in dienst genomen worden door de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwillig ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren