04.03.2010 KB tot uitvoering van art. 6, 13°, van de wetten betr. de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 03.06.1970

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
245871
essentie
Het Fonds voor de beroepsziekten heeft onder meer tot taak de opvolging en analyse van de werk-verwijdering van zwangere werkneemsters te verzekeren wanneer een risico werd vastgesteld, en wanneer de werkgever één van de maatregelen bedoeld in art. 42, ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren