25.02.2010 KB wijz. KB 10.04.1995 ter uitvoering van de wet 10.04.1995 betr. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
245943
essentie
Dit besluit vereenvoudigt de procedure voor de aanvragen van de vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek. De lokale overheden (gemeenten, provincies en OCMW's) zullen voortaan via hun voogdijminister de aanvraag bij de federale minister van A ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren