29.03.2010 KB tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (1), betr. sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
246030
essentie
Dit besluit voert het zogenaamde 'Decava-project' uit. Dat project houdt een verregaande harmonisering en vereenvoudiging in van de inhoudingen op bijdragen die verschuldigd zijn op de brugpensioenen. Het besluit omschrijft het begrip 'werkhervatti ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren