06.04.2010 Wet betr. marktpraktijken en consumentenbescherming

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
et al.
inforumnummer
246330
essentie

Deze wet vervangt de wet 14.07.1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Een aantal regels waren inderdaad niet meer aangepast aan de huidige marktpraktijken, het veranderde aankoopgedrag, de bewustwordin ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren