26.03.2010 BVR betr. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in art. 16.2.9 van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
246521
essentie
Het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM), definitief goedgekeurd door de aanwezige leden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving op de vergadering van 30.11.2009 ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren