19.03.2010 Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
246560
essentie
Deze wet strekt ertoe rust te brengen in de gezinsrelaties op het vlak van onderhoudsbijdragen. De wet bepaalt dat de magistraten die de onderhoudsbijdragen moeten vaststellen, hun beslissing omstandig motiveren, op grond van een definitie en criteria die ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren