06.04.2010 Wet wijz. de procedure betr. de collectieve schuldenregeling

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
246649
essentie
Deze wet wijzigt de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling voor wat betreft de oproepingen en kennisgevingen. Na intensief overleg met vertegenwoordigers van de griffies en van de magistratuur, werd immers besloten dat het onnodig was om al ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren