20.04.2010 KB tot uitvoering van art. 14, lid. 2, van de wet 10.09.2009 tot wijziging van de wet 21.12.1998 betr. de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
246682
essentie
Art. 6, 7 en 10 van de wet 10.09.2009 tot wijziging van de wet 21.12.1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid treden in werking op 19.04.201 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren