26.04.2010 KB wijz. KB 05.12.2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
246981
essentie
Dit besluit stelt AIB-Vincotte International SA aan als beproevingslaboratorium om namens de keuringsinstantie proeven of inspecties te verrichten inzake inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines. De procedure tot het in ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren