28.04.2010 KB betr. de datum van inwerkingtreding van de art. 3 tot 11 van de programmawet 27.04.2007

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
247087
essentie
De art. 3 tot 11 van de programmawet 27.04.2007 treden in werking op 01.07.2009. Deze bepalingen brengen de automatisering tot stand van de procedure voor toekenning van de sociale tarieven die voorzien zijn voor gas en elektriciteit. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren