30.04.2010 BVR betr. de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in art. 41bis van het mestdecreet van 22.12.2006, en betr. wijz. art. 13 en 33 van het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
247150
essentie
Dit besluit regelt de procedurele aspecten rond het bemestingsverbod en de ermee samenhangende ontheffingen in de landbouwgronden gelegen in bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden en vergelijkbare gebieden. Ze richt eve ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren