10.05.2010 KB wijz. KB 26.06.2002 betr. het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
247418
essentie
Dit besluit wijzigt de lijst van de ambtenaren van het openbaar gezag of van de openbare macht, die een wapen dat tot hun voorgeschreven uitrusting behoort, in dienst dragen of voor de dienst voorhanden hebben en voor wie de bepalingen van de wapenwet nie ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren