19.05.2010 KB tot opheffing van art. 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
247759
essentie
Art. 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wordt opgeheven. Dit artikel voorzag het verbod om gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met meer dan 6 C % volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bu ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren