02.06.2010 Wet wijz. het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
248363
essentie
Deze wet past het Burgerlijk Wetboek aan met het oog op meer samenhang inzake de huwelijksbeletselen. Het huwelijk is voortaan verboden tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen, tussen de geadopteerde en de vorige echtgenoot van de ado ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren