09.06.2010 MB tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
248454
essentie
Het jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (bedoeld in art. 31, eerste lid, van het KB 27.03.1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) dient, zowel wat de voorstelling als inhoud ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren