23.06.2010 MB tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van de sociale verzekering in geval van faillissement bedoeld in hoofdstuk 10 van de wet 19.05.2010 houdende fiscale en diverse bepalingen, in uitvoering van KB 06.07.1997 tot uitvoering van KB 18.11.1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de art. 29 en 49 van de wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
248635
essentie
Er wordt opnieuw - tijdelijk - voorzien in een uitbreiding van de bestaande sociale verzekering in geval van faillissement ten gunste van de zelfstandigen en gelijkgestelde personen tot gevallen waarin de zelfstandigen hun inkomsten zien dalen ten gevolge ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren