25.06.2010 KB wijz. het RPPol inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
248835
essentie
Verschillende bepalingen omtrent de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten worden in het KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) ingevoerd. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren