09.07.2010 KB wijz. KB 01.04.2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, par. 1 en 19, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
248988
essentie
De personen die recht hebben op het OMNIO- en BIM-statuut (rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake ziekte en invaliditeit) genieten een belangrijke korting op de kosten voor geneesmiddelen en op het bedrag van de raadplegingen bij ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren