09.07.2010 Dec. wijz. diverse bepalingen van het dec. 27.03.2009 betr. het grond- en pandenbeleid

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
inforumnummer
248995
essentie
Dit decreet brengt wijzigingen aan in het Grond- en Pandendecreet, vooral naar aanleiding van een aantal problemen in verband met het aspect wonen in eigen streek. Het betreft een aantal praktische problemen van veelal juridisch-technische aard. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren