25.06.2010 MB houdende de toekenning van doelgroepwerknemers aan initiatieven voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
249042
essentie
In het kader van het generatiepact worden (op basis van de toepassing van het beslissingskader bij de toekenning van doelgroepwerknemers aan initiatieven voor buitenschoolse opvang en van buitenschoolse opvang in aparte lokalen) de middelen voor de aanwer ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren