09.07.2010 Dec. houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,
inforumnummer
249075
essentie
Met dit decreet schept het Vlaamse parlement een decretale basis voor het heffen van parkeergeld. Daartoe worden enkele bepalingen ingevoegd in het decreet 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer. Meteen wordt niet alleen voor ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren