05.07.2010 KB wijz. KB 05.09.2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
249279
essentie
Dit besluit wijzigt de reglementering betreffende de boekhouding van de politiezones. Enerzijds kent het aan elk loonelement een numerieke identificatie toe, 'suffix' genoemd. Elke suffix bestaat uit één reeks van twee cijfers. Anderzijds voorzie ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren