05.08.2010 MB wijz. MB 20.04.1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
249325
essentie
Het is niet langer vereist dat ondernemingen belast met afvalverwerking voor een prijsverhoging een voorafgaandelijke aanvraag indienen bij de Minister van Economische Zaken. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren