09.07.2010 Dec. betr. het onderwijs XX - Basisonderwijs (art. II.1 - art. II.12)

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
249628
essentie
Het hoofdstuk basisonderwijs bevat een reeks technische aanpassingen en een verlenging van een aantal eerder genomen beslissingen. De voornaamste bepalingen die nieuw zijn, hebben te maken met permanent onderwijs aan huis per onderwijsniveau, informatieve ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren