18.08.2010 KB wijz. art. 38 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
249703
essentie
De dagen afwezigheid op het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen worden voortaan met arbeidsdagen gelijkgesteld voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren