16.07.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
inforumnummer
249777
essentie
Dit decreet wijzigt een reeks decreten en besluiten inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het betreft meer bepaald bepalingen inzake: decretale bekrachtigingen inzake de VDAB-reglementering, de oprichting van sector-, beroeps- en leertijdcomm ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren