10.09.2010 KB wijz. het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën,
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
250063
essentie
Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in KB/WIB 92 op vlak van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk in het licht van de wijzigingen die door de economische herstelwet van 27.03.2009 en de pr ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren